Norfilm_filmproduksjon_top2
Norfilm_filmselskap_left

Ikke bare oppdragsfilm
Norfilm har laget flere dokumentarfilmer, og er også produsent for flere norske dokumentarfilmskapere. Vi vil også i fremtiden være opptatt av å fortelle viktige historier, eller skildre spesielle personer og personligheter som har noe på hjertet. Norfilm har laget og drifter også julegave.no.

Dokumentarfilm

Flere filmeksempler her.

Norfilm_filmselskap_right
Norfilm_filmproduksjon_ned 2016