Norfilm_filmproduksjon_top2
Norfilm_filmselskap_left

Har du behov for å informere om noe?
Norfilm produserer informasjonsfilmer. Alt fra økologisk landbruk til store utbyggingsprosjekter innen samferdselssektoren. Vi har en unik kompetanse på området, og kan om ønskelig jobbe meget selvstendig med slike produksjoner.

Informasjonsfilm

Noen eksempler på Norfilms produksjoner fra de siste årene: Möllers tran, Helse sør øst, Oslo kommune, Statens vegvesen, Drammen kommune, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune. Flere filmeksempler her.

Norfilm_filmselskap_right
Norfilm_filmproduksjon_ned 2016