Norfilm_filmproduksjon_top2
Norfilm_filmselskap_left

Den effektive måten å lære bort, og lære
Norfilm lager filmer for opplæring og kurs. Det man har sett er lettere å huske en det man er blitt fortalt. De som gjennomgår visuelle kurs oppnår gode resultater på tester. Kursene kan lages for bruk på DVD eller for internett. Dersom man linker kurset opp mot en database kan man umiddelbart måle resultater og skrive ut kursbevis. Det er mye å spare på interaktive kurs.

Kurs og opplæring

Flere filmeksempler her.

Norfilm_filmselskap_right
Norfilm_filmproduksjon_ned 2016